Fotobijschrift: als de provincie doorgaat, verdwijnt dit stuk bos voor hectaren aan heide waar al genoeg van is op de Sallandse Heuvelrug.

Er wordt al heel lang en heel veel over vergaderd. En op een of andere manier komen ze er niet uit: de klimaatdoelen en vooral hoe de klimaatdoelen moeten worden bereikt. Wie zijn ze? Dat zijn politici, het bedrijfsleven, de landbouwsector, allerlei overheidsorganen, enfin noem maar op. Waarom komen ze er niet uit? Het is algemeen bekend dat we onszelf klimaatdoelen moeten opleggen om de aarde leefbaar te houden. En dat kost geld. De discussie over geld lijkt belangrijker dan het klimaat zelf. Mensen die nu op hun gebiedje de touwtjes in handen hebben, zullen ten gunste van het klimaat wellicht water bij de wijn moeten doen. Het gaat om volwassen mensen die nu maar doordiscussiëren en de problematiek liever voor zich uitschuiven en afwentelen op volgende generaties dan het algemeen belang te dienen. Want dat gaat ten koste van ‘hun’ geld en ‘macht’.

Gaat het nog lukken?
Vandaag (23 januari 2019) schrijft de Volkskrant dat het kabinet de voor 2020 gestelde klimaatdoelen niet gaat halen. Zo blijft de CO2-reductie achter bij de doelstellingen. De uitstoot van broeikasgassen is in zijn algemeenheid te weinig gedaald om aan het Urgenda-vonnis te kunnen voldoen. Urgenda kan de rechter vragen om de staat vanaf 2021 een dwangsom van 500 miljoen euro per jaar op te leggen. Het kabinet zal met weinig pijnlijke maatregelen zijn goede wil tonen in de hoop dat de rechter te zijner tijd clementie zal betrachten. Echter, het kabinet heeft zelf te lang en bewust gedraald met adequate oplossingen. En het politieke gekonkel duurt maar voort en voort.

Bos
Het kabinet kan kolencentrales (eerder) sluiten, woningen verduurzamen, de maximum snelheid op de snelweg verlagen, een CO2-belasting opleggen, allemaal dure en/of politiek gevoelige onderwerpen. Het kabinet kan echter ook provincies opleggen om bomen te planten en te stoppen met boskap. Dat zet misschien minder zoden aan de dijk dan het sluiten van een kolencentrale, maar het is een goedkope, nuttige en duurzame oplossing. Ook kan het kabinet de provincies verbieden om nog nieuwe vergunningen voor de uitstoot van stikstof uit te geven aan veetelers. De provincie Overijssel zou ook zelf het initiatief kunnen nemen om het kabinet aan te bieden vrijwillig te kiezen voor genoemde oplossingen. En wellicht moet de provincie dan wat centjes terugbetalen aan Brussel omdat het antieke plan rond Natura2000 in combinatie met de PAS niet (volledig) is uitgevoerd, maar dat zij dan zo. Het realiseren van klimaatdoelen kost nu eenmaal geld, hoe het ook wordt aangepakt. Nu staan er nog een aantal bomen; beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!