In ons stukje 31 (‘Hoog bezoek’) verwezen we naar een lokale Veluwse krant, waarin oud-directeur van Staatsbosbeheer Frits van Beusekom zijn zorgen uit over de commerciële houtkapbelangen sinds Staatsbosbeheer zijn eigen inkomsten moet genereren. De Volkskrant heeft op 11 februari ook dit onderwerp opgepakt, waarbij o.a. met dezelfde oud-directeur is gesproken.

Kaalkap
Frits van Beusekom toont op een luchtfoto open plekken tot 2 hectare in het bos bij Amerongen, waar volledige kaalkap heeft plaatsgevonden. Officieel mogen die plekken niet groter zijn van 0,5 tot 1 hectare, aldus de oud-directeur. Hij spreekt van roofbouw. Als Van Beusekom zou horen van de oppervlakte die Staatsbosbeheer op de Sallandse Heuvelrug heeft gekapt en wil gaan kappen, zullen hem de haren te berge rijzen.

Beheer
Staatsbosbeheer is ’s lands grootste boseigenaar en beheert zo’n 95.000 hectare bos. Waar voorheen de houtoogst voortkwam uit het uitdunnen van bomen, stemt Staatsbosbeheer zijn plant- en oogstbeleid nu af op de houtindustrie. Deze is vooral geïnteresseerd in lange, rechte dennenstammen. Loofbomen zijn commercieel minder interessant. “De afgelopen jaren is er flink gekort op subsidies aan natuurbeheerorganisaties. Dat verlies wil Staatsbosbeheer nu goed maken door in te zetten op houtproductie”, zegt Van Beusekom.

Wederhoor
Harrie Hekhuis van Staatsbosbeheer legt uit dat zijn organisatie onderscheid maakt tussen natuurbossen en multifunctionele bossen. Bij natuurbossen staat ecologisch beheer voorop en in multifunctionele bossen wordt hout geoogst. Kaalkap wordt alleen toegepast in multifunctionele bossen. Het is jammer dat ook in de Volkskrant met geen woord wordt gerept over Natura2000 of over de PAS. Hebben we op de Sallandse Heuvelrug (nu nog) multifunctionele bossen? Het gaat hier om een Nationaal Park. Zou dat gevuld zijn met productiebossen? Dat lijkt vreemd. Of is Natura2000 zo bepalend dat het eigen beleid van Staatsbosbeheer wordt ondergesneeuwd? Waar staat Staatsbosbeheer dan voor? Voor bos- en natuurbeheer of toch meer voor commerciële activiteiten? Toont Van Beusekom ons dan ook voor de Sallandse Heuvelrug een heel heikel punt?

Natuurbeheer
Als je rondloopt in het om te vormen gebied aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug, zie je veel bomen die dicht op elkaar staan en in rijtjes zijn geplant. Zou dat zijn gebeurd uit oogpunt van houtoogst of van ecologisch beheer? Voor terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, die eigen inkomsten moeten genereren, liggen er afwegingen om te kiezen voor de houtindustrie of voor hun eigen natuurmissie- en visie. Gezien de schaarse hoeveelheid natuur en de staat waarin deze verkeert, zou bij álle natuur het ecologisch beheer voorop moeten staan. In het Volkskrant-artikel wordt oud-rentmeester van het kroondomein Het Loo (Apeldoorn) Jaap Kuper geciteerd: “Eigenlijk moet je in een bos niets doen”.