De provincie Overijssel mag het graag doen voorkomen alsof haar mensen de waarheid in pacht hebben. Inhoudelijke bezwaren van buiten worden afgedaan als hinderlijke belemmeringen die het beoogde proces vertragen. Het idee wordt gekoesterd dat de provincie dat proces goed heeft overdacht en dat men gedekt wordt door het gedachtegoed van Natura2000 en de PAS. Door alle procedures correct te volgen (of lokale bewoners met andere meningen monddood te maken) kon niets meer een succesvolle uitvoering van het Natura2000-programma op de Sallandse Heuvelrug in de weg staan. In voorgaande stukjes hebben we al betoogd dat het beoogde programma slechts met een beperkte set belanghebbenden is ontwikkeld, dat men de uitstoot van stikstof minder zwaar probeert te laten lijken met zogenaamde natuurmaatregelen, dat men dieren in stand wil houden die òf elders niet worden bedreigd òf op de Sallandse Heuvelrug geen enkele kans maken zonder de stikstofkraan te sluiten, en dat men geen enkele garantie kan geven op enig resultaat dat in verhouding staat met de ingrijpende maatregelen. Meer dan twintig jaar heeft men gemeenschapsgeld kunnen besteden aan een nog altijd discutabel programma.

Klimaatakkoord
Door de klimaatakkoorden waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, zal de uitstoot van CO2 de komende jaren fors omlaag moeten. Eigenlijk is nu al bekend dat de reductie van CO2-uitstoot met 49% in 2030 ten opzichte van 1990 niet zal worden gehaald. Er zullen dus goede maatregelen genomen moeten worden om in de buurt van de doelstelling te komen. Wat er vooral niet moet gebeuren, is maatregelen nemen die contraproductief werken. En dat is wat de provincie Overijssel doet door vast te houden aan de nu voorliggende plannen voor de Sallandse Heuvelrug. Men heeft daar de CO2-boot volledig gemist. Vele hectaren bos met bomen die tot wel honderd jaar oud zijn, zullen genadeloos tegen de vlakte worden gegooid. Logisch dat er veel publieke verontwaardiging is.

Nieuwsuur
In de uitzending van Nieuwsuur van vrijdag 8 maart vraagt de NOS zich onder de titel “Leve de natuur, weg met het bos?” het volgende af: In het klimaatakkoord staat dat er veel meer bos bij moet komen om koolstofdioxide (CO2) op te slaan. Tienduizenden hectares bomen moeten er volgens Staatsbosbeheer bij komen. Maar de realiteit is tegenovergesteld: in de praktijk wordt er elk jaar tussen de 1500 en 3500 hectare gekapt. De ontbossing in Nederland gaat verhoudingsgewijs nog harder dan in het Braziliaanse Amazonegebied, zegt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bosbouw. Maar hoe kan dat? Provincies en Rijk, maar ook Natuurmonumenten en andere landeigenaren, ruimen jaarlijks grote percelen bos om plaats te maken voor hei en stuifduin. Dit is jaren geleden afgesproken in het kader van het beleidsplan Natura2000. Het doel daarvan was het stimuleren van biodiversiteit in Nederland. Bomen moeten daarvoor plaatsmaken. En dat is definitief, want de gekapte bomen hoeven volgens Natura2000 niet op een andere plek gecompenseerd te worden. Het bos wordt immers omgevormd naar een andere vorm van natuur, dat maakt herplant overbodig.

Uitzending terugzien?
Leve de natuur, weg met het bos?
https://nos.nl/Leve de natuur, weg met het bos?

Reacties
De verontwaardiging van de tot nu zwijgende meerderheid blijkt enorm groot. Na Nieuwsuur reageren verontruste burgers via Facebook en Twitter op de massale boskap die niet alleen plaatsvindt op de Sallandse Heuvelrug, maar overal in Nederland. Het vált ook niet uit te leggen dat de overheid van burgers vraagt om CO2-uitstootbeperkende maatregelen te nemen en zelf doorgaat met op grote schaal decennia-oud bos te kappen, waarbij juist CO2 vrijkomt en waarbij de omgevormde ‘natuur’ niet of veel minder in staat zal zijn om CO2 in te vangen. De Partij voor de Dieren heeft op 9 maart via Facebook aangekondigd om naar aanleiding van de Nieuwsuur-uitzending een debat in de Tweede Kamer aan te vragen. Steeds meer mensen realiseren zich dat de grootschalige boskap waar de overheid nu (op de Sallandse Heuvelrug) mee bezig is, bijzonder nadelig is voor de toekomst van ons land. Laat de provincie Overijssel met spoed tot inzicht komen!