In ons stukje 39 gaven we aan dat het gebruik van biomassa discutabel is in het streven om de doelen uit het klimaatakkoord te halen. Ingenieur René Dijkgraaf neemt een heel stellige positie in. Op 26 februari jl. stond zijn visie in Trouw en op 17 maart in De Volkskrant. Hij noemt het verbranden van biomassa schadelijk. En hij vindt het bijzonder verontrustend dat er niets is gedaan met een brief van 800 verontruste wetenschappers aan het Europees Parlement. Datzelfde lot onderging het rapport “The biomass delusion” van maatschappelijke organisaties uit 140 landen.

Argumenten uit de betreffende rapporten

  • Bij het verbranden van biomassa komt ruwweg twee keer zoveel CO2 vrij als bij het verbranden van aardgas, zelfs meer dan bij het verbranden van steenkool. Als we voorlopig nog gas blijven stoken, hoeven we dus minder compen­serend bos aan te planten.
  • Als er dit jaar één boom wordt verstookt en opnieuw geplant, is die pas over twintig jaar terug. Intussen blijft de CO2-concentratie stijgen.
  • De verantwoordelijkheid voor de één-op-één heraanplant ligt bij verschillende, vaak commerciële partijen. Het hele proces is traag, ondoorzichtig en onbetrouwbaar. Heraanplant is lastig te controleren. Er dreigt ontbossing, verstoring van de leefomgeving van inheemse volkeren en afnemende biodiversiteit. Biomassa is niet groen.
  • Er dreigt ontbossing op een nauwelijks te bevatten schaal: de commerciële mondiale houtkap moet worden verdubbeld om 3% extra energie met houtverbranding te kunnen opvangen.
  • Massale ontbossing veroorzaakt een aantasting van de bio­diversiteit die nauwelijks te corrigeren is.
  • We zadelen andere landen op met onze problemen: biomassaproductie komt voornamelijk neer op het kappen van bomen op enorme percelen in de VS. Die worden versnipperd, samengeperst tot pellets en met dieselschepen naar Nederland vervoerd.

Dijkgraaf pleit voor diverse andere maatregelen die meer zoden aan de dijk zetten. “­Laten we ons intussen niet voor onze kinderen belachelijk maken met de opmerking ‘wij helpen het milieu door bossen te kappen’”!

Alternatief
Urgenda heeft een bijzonder goed initiatief genomen. In 2019 startte de organisatie in Gelderland de Bos Battle en zet daarmee een eerste stap om CO2 uit de lucht te halen, als extra oplossing om snelle opwarming van de aarde tegen te gaan. Urgenda is heel duidelijk: bomen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een oplossing voor twee dringende problemen: klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Bossen herbergen tal van diersoorten, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling. Bomenranden kunnen akkerlanden verrijken en de biodiversiteit terugbrengen.

Bos Battle

Het wordt de allerhoogste tijd dat provincies gaan praten met Urgenda en met al die oprecht verontruste wetenschappers in plaats van bij hun eigen gelijk te blijven. Het is vijf voor twaalf!!