In bijlage 14 bij het Natura2000-Beheerplan Sallandse Heuvelrug (42) staat dat het korhoen oorspronkelijk de randzones van de heide gebruikte om te foerageren. De kuikens vonden hun voedsel in bloemrijke vegetaties op de heide en op extensief agrarische percelen. Volgens een niet nader genoemd onderzoek uit 2012 (!) bleken korhoenderkuikens tegenwoordig niet ouder te worden dan zeven dagen (en feitelijk zijn ze daardoor uitgestorven). Er zou mogelijk een verband liggen tussen de verschoven N/P-verhouding in vegetatie en vervolgens in insecten, waardoor de biomassa en voedingswaarde van de insecten afneemt.

Maar wat lezen we in een folder van Natuurmonumenten (die gewoon in de rekken van informatiecentrum De Pas ligt)? “Komt dat zien. Uitgestrekte heide, wuivend graan en statige lanen. Ontdek de Sprengenberg! 886 ha gevarieerde en heuvelachtige natuur, uitgestrekte heide, statig landgoed, bloemrijke graanakkers, schaduwrijke bossen, maar bovenal een zinderend insectenleven. Datzelfde Natuurmonumenten gaat in september 2019 een heleboel van die schaduwrijke bossen kappen om… ja om wat? Voor een overtreffende trap van een zinderend insectenleven?

Of de provincie probeert ons iets op de mouw te spelden of Natuurmonumenten werkt mee aan grenzeloze vernieling van een prachtig natuurgebied, terwijl dat voor het insectenleven helemaal niet nodig is. Wie van de twee speelt er hier met de waarheid??

Zolang er nu zogenaamde natuurmaatregelen worden genomen op basis van een onderzoek uit 2012, waarin een mogelijk verband wordt gelegd tussen de vegetatie, insecten en korhoenderkuikensterfte, zou de eerste zorg moeten zijn om te achterhalen wat de werkelijke reden is dat die kuikens het niet redden. De tweede zorg zou moeten zijn dat provincie en Natuurmonumenten op één lijn gaan zitten over het zinderende insectenleven, dat zo bepalend is voor de biodiversiteit die beiden partijen menen via boskap te moeten realiseren. En tot slot, als men echt terug wil naar vroeger, dan moet men terug naar de tijd dat de korhoenders en hun kuikens voedsel konden vinden in de bloemrijke vegetaties op de heide. Dus bomen kappen moet gewoon niet meer aan de orde zijn. Zorg voor bloemrijke vegetatie op de heide zelf. En dat zal nog best lastig worden, zolang provincie, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten niet dwars vóór welke maatregelen dan ook gaan liggen totdat de stikstofkraan (de depositie als gevolg van landbouw, veeteelt, verkeer en industrie) is dichtgedraaid!! Als ze echt hart voor de natuur hebben….  Stel dat de korhoenpopulatie de komende jaren zou toenemen, dan schrijft de provincie dat op conto van de zogenaamde herstelmaatregelen. In dezelfde bijlage staat dat men dan verder gaat met het omvormen van de westflank van de Sallandse Heuvelrug. En dat is niet wat boswachter en projectleider Corné Balemans van Staatsbosbeheer aan de bewoners had beloofd.