Woensdag 10 april 2019 meldde de NOS dat Natuurmonumenten voorlopig stopt met het kappen van bomen. “De organisatie gaat de komende maanden het gesprek aan met betrokken leden, donateurs en vrijwilligers. Op plekken waar in de toekomst bomen moeten worden gekapt, gaat Natuurmonumenten praten met de omwonenden. De organisatie sluit niet uit dat de gesprekken kunnen leiden tot het heroverwegen van het kapbeleid”.

Natura2000
Het is wel interessant hoe Natuurmonumenten en de leden met elkaar omgaan. Bestaat er een blind vertrouwen dat de organisatie zijn eigen weg mag gaan totdat de leden gaan protesteren? Of stonden de leden al jaren achter de voorgenomen boskap en zijn ze nu van mening veranderd? Of heeft de vereniging haar leden hierover nooit geïnformeerd? Het is heel mooi dat de leden hebben gesproken. En het is heel mooi dat Natuurmonumenten bereid is naar haar leden te luisteren. De vraag is waarom ze dat niet eerder hebben gedaan en hoe ze straks met de feedback omgaan. De NOS gaf niet aan of het vrijwillige moratorium op de boskap ook geldt voor Natura2000-gebieden. Natuurmonumenten heeft zich immers aan de vastliggende plannen gecommitteerd. Is een kentering van het kapbeleid een serieuze overweging of dient de afstemming met de leden slechts om de enorme ophef in de media tijdelijk te luwen? En waarom gaat Natuurmonumenten nu ineens praten met omwonenden, die bij de Sallandse Heuvelrug al jaren geen enkel gehoor krijgen? Wat gaat Natuurmonumenten doen met de feedback van de bewoners, na alle stelligheid waarmee de vereniging al die jaren haar overtuigingen uitdroeg?

Dit is de dag
Op donderdag 11 april gaf Alje Zandt van Natuurmonumenten tijdens een uitzending van ‘Dit is de dag‘ op Radio 1 aan dat de tijdelijke stop op de boskap ook geldt voor Natura2000-gebieden. Vóór de zomer wil hij er met de leden uit zijn. Cynici zouden zeggen dat dan het broedseizoen ongeveer wel voorbij is. De massale boskap aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug staat gepland voor september 2019. De tijdelijke stop heeft daarom niet zoveel invloed op het proces zoals dat al langere tijd vastligt. Tenzij de leden zich daadwerkelijk in groten getale afkeren van de ontbossing van Nederland. Wat gaat er dan gebeuren? En wat gaat Staatsbosbeheer doen? Die houdt zich opvallend stil, terwijl ze de omwonenden altijd voorhouden dat provincie, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer uit één mond praten. Ook de provincie horen we niet. Wachten ze daar in spanning de ledenconsultatie van Natuurmonumenten af of kijken ze die rustig aan om vanaf de zomer hun eigen plannen gewoon te blijven uitvoeren?

Lichtpuntje
Hoe dan ook, alle ophef in de media heeft ervoor gezorgd dat de mensen in het land anders tegen het kapbeleid van de natuurbeheerorganisaties zijn gaan aankijken. En zich zijn gaan afvragen wat er eigenlijk allemaal deugt van hun argumenten over stikstof, CO2, biodiversiteit, instandhoudingsdoelen en de invloed van ‘Brussel’. Het is een lichtpuntje dat zoveel mensen zich roeren en zich verzetten tegen de mateloze boskap. Laten we hopen dat Natuurmonumenten zich iets aantrekt van deze ‘verzetsmensen’ en dat ook de provincie(s) en Staatsbosbeheer tot inkeer zullen komen!