Michel Backus uit Rhenen kon het, aldus zijn ingezonden brief in De Volkskrant van 24 april 2019, niet geloven: de boskappers die de jaarlijks terugkerende schade aan de natuur wegzetten “als noodzakelijk bosbehoud en bosbeheer… voor meer diversiteit”. Maria Quist, oud-medewerker van Natuurmonumenten, doet er drie dagen later met haar brief in dezelfde krant nog een schepje bovenop.

Natuurmonumenten
Quist reageert op Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, die vindt dat de beweging die protesteert tegen de massale boskap de feiten uit het oog verliest. Zij zet zich af tegen de managers- en marketingbenadering van Natuurmonumenten. ‘De natuur moet worden gecorrigeerd’, ‘de biodiversiteit moet worden versterkt’, etc. Flora en fauna die zichzelf zonder hulp weten aan te passen, moeten worden omgevormd naar open landschappen die op hun beurt geen enkele kans van slagen hebben zonder permanent onderhoud. En dat alles met treurniswekkende borden waarop staat dat er gewerkt wordt aan ‘topnatuur’. Natuurlijke processen laten zich niet door marketeers en machines afdwingen. Aldus Quist.

De hoogste tijd voor herbezinning! De broedtijd is in volle gang en loopt nog tot 15 juli. In die periode gaat Natuurmonumenten de leden raadplegen. Stel nu dat 95% van de leden geen enkele boom meer geveld wil zien worden: laat Natuurmonumenten de eerder gemaakte afspraken met de provincie over Natura2000/PAS dan voor wat ze zijn? Verlaten ze dan de marketingstrategie en gaan ze dan ineens echt voor de natuur? Hoop doet leven.

Staatsbosbeheer
Op 13 april 2019 schreef Tubantia nog dat Staatsbosbeheer, ondanks het moratorium van Natuurmonumenten, het plan om 70 hectare bos op de Sallandse Heuvelrug te kappen, gewoon doorzet. Gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel en Herman Brink, hoofd Staatsbosbeheer Overijssel, hebben op 22 april op RTV Oost verklaard dat men in verband met de ophef onder de bevolking toch nog eens goed wil nadenken. Tijdens het broedseizoen (er mag toch niet gekapt worden) gaat dat gebeuren. Ze hadden er natuurlijk al goed over nagedacht, maar nu willen ze de beoogde Natura2000/PAS-doelen proberen te halen met minder bomenkap. Tijdens de verklaring hield Brink twee slagen om de arm, maar tijdens een telefoongesprek gaf hij aan niet uit te zijn op het luwen van de ophef en na het broedseizoen gewoon verder te gaan met waar ze mee bezig waren. Er wordt nagedacht over serieuze alternatieven! Stel dat die er zijn, gaat het hele gebiedsproces dan weer opnieuw beginnen? Kunnen alle beheerplannen en gebiedsanalyses dan de prullenbak in? Hoe zit het met die destijds onwrikbare einddatum in 2021 waarop de maatregelen uitgevoerd en afgerond dienden te zijn? Gaat Staatsbosbeheer nu echt voor de natuur? Hoop doet leven.

Biomassa
Als zelfs Herman Brink hoopt minder te hoeven kappen, dan is er wat aan de hand. Nu.nl schreef op 25 april jl. dat er volgens het World Resources Institute in 2018 twaalf miljoen hectare bos is verdwenen. Natuurlijk niet allemaal hier, maar Nederland doet naar verhouding lekker mee met de ontbossing. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal Economische Raad (SER) doen momenteel onderzoek naar de toepassing van biomassa. We kennen nu al 42 grotere biomassacentrales en daar komen er nog eens 20 bij. Waar komt al die biomassa vandaan? Onder andere uit bos. Volgens de voorstanders wordt er in de centrales uitsluitend overtollig hout gebruikt (waar geen planken van gezaagd kunnen worden), veelal tak- en tophout. Maar, áls er al bomen tegen de vlakte gaan, moest dat resthout niet juist blijven liggen voor het aantrekken van insecten? En waren die insecten niet weer de basis voor betere biodiversiteit? Kunnen al die centrales het af met Nederlands resthout? Of worden er dieselschepen vol met pellets uit Amerika aangevoerd? Wordt dat land (uit economisch gewin) ontbost voor onze energiebehoeften en pronken wij dan met ‘verantwoorde’ energie? Hopelijk komen het PBL en de SER gauw met een vernietigend rapport over de zogenaamd CO2-neutrale energie-opwekking door biomassaverbranding. Hoop doet leven.

Groen is goud
Volgens Annick de Witt van het Copernicus Instituut in Utrecht doen bomen heel veel (De Volkskrant van 1 mei 2019).
* ze verbeteren bodem-, water- en luchtkwaliteit
* ze dragen bij aan biodiversiteit en aan veerkracht van ecosystemen
* ze reguleren het klimaat en verminderen hittestress
* ze hebben een positief effect op gezondheid, vitaliteit, welbevinden en geluk
* ze dragen bij aan psychologisch, fysiek en sociaal welzijn in de samenleving.
Klimaatbeleid zou volgens De Witt beter levenskwaliteitsbeleid genoemd kunnen worden.

Bomen zijn daarbij o zo belangrijk! Laten we elkaar niet voor de gek houden en heel, héél goed nadenken voordat we die bomen allemaal weghalen voor korte-termijn economisch gewin. Op de lange termijn gaan we er echt enorm op achteruit. Blijf daarom protesteren tegen (grootschalige) boskap! Hoop doet leven.