Op 15 juni stond er op Nu.nl een stuk over het zogenaamde dilemma rond de bomenkap op de Sallandse Heuvelrug. Geselecteerde leden van Natuurmonumenten hadden er een rondleiding gekregen van boswachter Jos Schouten van Natuurmonumenten.

Wulp
Schouten wil het de leden zo graag duidelijk maken waarom er bomen moeten worden gekapt op de Sallandse Heuvelrug. Hij houdt een pleidooi voor de wulp. In het beheerplan Sallandse Heuvelrug, waarop de natuurherstelmaatregelen moeten zijn gebaseerd, komt de wulp in zijn geheel niet voor. Er zijn vanuit Natura2000 geen instandhoudingsdoelen voor de wulp vastgesteld. De heer Schouten lijkt bezig te zijn met een privé-hobby. Daarvoor mogen er geen tientallen hectaren bos tegen de vlakte!

1850
De heer Schouten heeft het over het jaar 1850. Waar komt dit willekeurige jaartal vandaan? Als we terug willen naar 1850, dan vraag ik me af hoe de boswachter terug wil naar het bevolkingsaantal van dat jaar, naar de stikstofdepositie van dat jaar, naar de CO2-uitstoot van dat jaar, afijn noem maar op. Toen kapten ze nog bomen met een bijl en niet met grote machines. Gaat Schouten zelf met de bijl aan de slag? Natuurmonumenten heeft overal Schotse hooglanders lopen; die waren er niet in 1850! Wel liepen er schapen, maar volgens de gebiedsanalyse van de provincie hebben die de jeneverbesstruwelen geen goed gedaan. En voor de jeneverbes ligt er wél een opgave. Echt consequent is Schouten niet.

Biodiversiteit
Tenslotte pleit Schouten voor meer biodiversiteit. Zijn organisatie werkt in het kader van Natura2000 mee aan excessieve boskap (het gaat niet om bomen, maar om complete bossen). Alle biodiversiteit die daarmee samenhangt, gaat verloren. Aan de westkant zit geen water. Schoutens argument om aan die kant bomen te kappen voor een amfibie als de kamsalamander is dan ook nergens op gebaseerd. En om het korhoen in stand te houden worden predatoren afgeschoten en afgevangen. Dus voor de instandhouding van één of twee dieren, moeten heel veel andere dieren (en bomen) verdwijnen.

CO2
Schouten is zo vol van heide dat hij totaal voorbij gaat aan ieders verantwoordelijkheid voor het helpen bereiken van de klimaatdoelstellingen. Bomen slaan CO2 op. Door bomen te laten staan (kost niks!), kan ook Natuurmonumenten bijdragen aan het klimaat en onze leefomgeving.

Zo groot hoeft het dilemma van Natuurmonumenten niet te zijn. Stop met kappen!!