Begin juli 2019 verscheen er een persbericht van Natuurmonumenten. Als gevolg van de achterbanraadpleging past de organisatie haar omgang met bomen en bos aan.

De belangrijkste punten uit het persbericht

  • Natuurmonumenten wil het totale bosoppervlak in Nederland laten groeien met tienduizenden hectaren, ook buiten hun eigen terreinen en al dan niet gesponsord.
  • Natuurmonumenten zal minder gaan kappen en zoekt alternatieven. Kappen gebeurt om opslag in bestaande open terreinen te verwijderen, verder wordt alleen productiebos omgevormd naar natuurlijk bos.
  • Het maximale kapoppervlak wordt teruggebracht tot een halve hectare.
  • Het draagvlak in de streek zal worden meegewogen.
  • Natuurmonumenten zal elke gekapte boom compenseren.
  • Voor de geplande kap van 30 hectare op de Sallandse Heuvelrug wordt pas op de plaats gemaakt.
  • De bomen in lanen worden individueel gekapt, indien dit aan de orde is, en niet allemaal tegelijk.
  • Natuurmonumenten stopt met verkoop van haardhout aan particulieren en levert uitsluitend nog aan biomassacentrales, maar gaat op zoek naar duurzamere alternatieven.

De bijlage bij het persbericht eindigt ermee dat Natuurmonumenten ervan overtuigd is dat er veel meer is dat ons bindt dan waarin we verschillen. “Wat we delen is onze liefde voor bossen, voor bomen, en voor de prachtige Nederlandse natuur in al haar verscheidenheid”.

Enkele annotaties
De laatste jaren is er massaal gekapt. Hoe wordt die groei van het bosoppervlak gezien? Is dat ten opzichte van bijvoorbeeld 2013 of ten opzichte van nu? Komen er als ‘herplant en uitbreiding van het bosareaal’ wat sprietjes terug voor de mooie, volwassen bomen die op grote schaal zijn verdwenen? Wat is per saldo de balans? Indien het maximale kapoppervlak teruggaat naar een halve hectare, gaat het dan toch weer om bos of om de boomopslag in open terreinen? Wat houdt de ‘pas op de plaats’ ten aanzien van de 30 hectare bos op de Sallandse Heuvelrug precies in? Minder dan 30 ha? Of uitstel? Of fasering in kleine stukjes van een halve hectare? Of daadwerkelijk behoud van het bestaande bos? Natuurmonumenten heeft zich destijds gecommitteerd aan Natura2000 en voert in opdracht van de provincie Overijssel bepaalde maatregelen uit. Die lijken nu te komen vervallen. Wat betekent dit concreet voor de Sallandse Heuvelrug? Zijn het mooie woorden of ook echt ferme daden?

Media
Nu.nl beweert stellig dat de 30 hectare bos op de Sallandse Heuvelrug blijft staan. Maar tegelijk noteert ze die kleine nuance over het maximale kapoppervlak en over het verwijderen van bomen die van oudsher niet in Europa voorkomen. En er staan wat Amerikaanse eiken, om eens wat te noemen! De NOS zegt dat het ‘project’ echt wordt gestaakt. Volgens De Volkskrant wordt het project op de Sallandse Heuvelrug, het kappen van dertig hectare bos om heidevelden aan elkaar te verbinden, voorlopig stopgezet. Trouw roept nóg meer twijfel op: “een grootschalig kapproject -het rooien van dertig hectare bos op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel- wordt voorlopig stilgelegd, hoewel de organisatie (Natuurmonumenten, CvD) erbij blijft dat ingrijpen daar nodig is voor herstel van soorten en natuurwaarden. Er zijn in het gebied ondanks protesten al duizenden bomen gekapt”.

Dus ja, waar gaat het heen met de Sallandse Heuvelrug? Het wordt tijd dat de provincie en Staatsbosbeheer zich gaan uitspreken. Laten ze in elk geval de goede intenties van Natuurmonumenten volgen. En laten alle partijen de intenties omzetten in behoud van het Helhuizenbos!