Door vakantie is het er even niet van gekomen om hier nieuwe stukjes te plaatsen. Door de radiostilte vanuit de overheid rond de plannen op de Sallandse Heuvelrug is het nuttig om nu toch even de aandacht te vragen voor het bos in dit gebied en in de rest van Nederland. Het broedseizoen is voorbij. De boskap is voorlopig opgeschort. En toch lagen er weer verse stammen (van behoorlijke omvang) nabij de Sprokkelweg (waar zou die naam vandaan komen?). Zie de foto hierboven.

Wat trok de afgelopen maanden de aandacht?

April
Teun van der Keuken komt in De Volkskrant terug op de uitzending van de Monitor: “Ecologen, laat die bomen staan”.
Een Braziliaanse fotograaf en zijn vrouw hebben in een kaalgeslagen deel van het Amazone-gebied honderden verschillende boomzaadjes geplant en een nieuw ecosysteem opgebouwd.
Nieuwsuur heeft een mooie en kritische reportage gewijd aan biomassacentrales.
De Stentor meldt dat Staatsbosbeheer in de Achterhoek geen grote percelen bos meer in één keer tegen de vlakte gooit. Waarom alleen daar niet? En komen ze in kleine stukjes uiteindelijk tot hetzelfde resultaat?
De Stichting De Houten Haarlemmer geeft aan dat er wereldwijd per minuut 40 voetbalvelden aan bosgebied verdwijnen.
Shell komt met zijn omstreden plan om klanten extra te laten betalen voor brandstof om van die extra inkomsten bomen te planten. Shell spreekt eufemistisch van klimaatneutraal tanken. Staatsbosbeheer doet aan dit project mee. Goed voor het imago of voor de natuur?
Natuurmonumenten stopt voorlopig met bomen kappen. Voorlopig… En hoe zit het met afspraken met de provincie voor wat betreft Natura2000-gebieden die zogenaamd voor de biodiversiteit omgevormd zouden worden naar kale heide- en stuifduinvlakten?
De Telegraaf schrijft over een nieuw volksverzet: de strijd tegen de bomenkap.
Maria Quist pleit in de NRC voor het stoppen met de moord op ons bos om er ‘nieuwe natuur’ van te maken.
Het programma ‘Dit was de dag’ besteedt op Radio1 aandacht aan de plannen van Natuurmonumenten om voorlopig geen bos te kappen.
Het Reformatorisch Dagblad springt met een genuanceerd artikel op de bres voor de boom.
Trouw meldt dat meer dan 60 milieuclubs van Staatsbosbeheer eisen om nu echt te stoppen met boskap. Ook de NOS besteedt hier aandacht aan.
Tubantia schrijft dat er steeds meer kritiek is op de massale bomenkap op de Sallandse Heuvelrug.
Staatsbosbeheer volgt Natuurmonumenten in een voorlopig moratorium op boskap.
RTL Nieuws beweert dat Shell nauwelijks bomen plant van het extra geld dat klanten aan de pomp betalen.
De gemeente Diemen is tegen de bouw van een biomassacentrale op haar gebied, maar NUON mag er toch mee doorgaan, omdat de regering hout verbranden ‘duurzaam’ vindt.
Volgens De Stentor en RTV-Oost gaat de provincie onderzoeken of er minder bomen gekapt kunnen worden. Het is voor hen lastig toe te geven dat ze al die jaren op een fout spoor zaten, dus dit moeten we maar beschouwen als een gebaar van goede wil. Maar wat is dan ‘minder’ bomen?
OneLittleCompany zet een en ander in perspectief: de aarde is ongeveer 4,6 miljard jaar oud. Zou je dat beschouwen als 46 jaar, dan loopt de mens hier vier uur rond. De industriële revolutie is ongeveer een minuut geleden begonnen. En in die minuut hebben we 50% van ’s werelds bossen vernietigd!
De Telegraaf kopt “Massale bomenkap voelt als onrecht”.
Radio1 vraagt zich af of we de natuur laten stikken zolang de stikstofuitstoot niet omlaag gaat.
De Bomenstichting Achterhoek is een actie begonnen om de kap van honderden eiken langs provinciale wegen te voorkomen. Voor de veiligheid moesten die weg van de overheid. En diezelfde overheid heeft twintig tot dertig jaar een vreselijk onveilige situatie laten voortduren (want zo lang waren die bomen ongeveer even groot en dik). Wat bezielde de provincie Gelderland?
Nu.nl citeert het World Resources Institute: de aarde is in 2018 twaalf miljoen hectare bos armer geworden.
Maria Quist doet haar verhaal over Natuurmonumenten, ditmaal in De Volkskrant.
De NOS bericht wederom buitengewoon kritisch over de duurzaamheid van biomassacentrales.

Mei
Trouw toont met harde cijfers aan dat insecten op grote schaal aan het verdwijnen zijn.
De VN komt met een angstaanjagend rapport dat miljoenen plant- en diersoorten dreigen uit te sterven. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kunnen doen alsof dat niet geldt voor Overijssel en vasthouden aan hun eigen plannetjes, maar het VN-deelrapport over West-Europa zou ze op andere gedachten kunnen brengen.
Louise Vet spreekt zich in De Volkskrant nadrukkelijk uit tegen het gebruik van biomassa.
Wouke van Scherrenburg zet foto’s van vernield bos en petieterige boompjes als nieuwe aanplant in de Achterhoek online.
Peter Kaufmann geeft een gedachte mee: stel dat bomen wifi-signalen afgaven, dan zouden we oneindig veel bomen planten en daarmee de planeet redden. Helaas produceren ze slechts de zuurstof die we inademen.
De bittere realiteit volgens de Plant Trees Campaign: no forests, no water, no climate, no food, hence no forest, no life.
Louise Vet wil de biodiversiteit herstellen (maatschapwij.nu), maar niet op de manier van bossen kappen, zoals onze overheid doet.
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer blijken volgens De Volkskrant zelf glyfosaat te gebruiken.
Het ministerie van LNV wil een bosstrategie ontwikkelen. Goed nieuws, maar heel apart nadat de Nederlandse overheid eerst op zeer grote schaal het land heeft ontbost.
De Raad van State heeft de PAS afgeschoten. De PAS is de basis onder de plannen om de Sallandse Heuvelrug om te vormen naar heide. De RvS heeft zeer wijs gesproken. Economische belangen hoeven niet alles te bepalen. Onze leefomgeving mag niet ten koste gaan van economische ontwikkeling. Hoogste tijd voor herbezinning op de huidige ontbossingsplannen op de Sallandse Heuvelrug, voor zover het nog niet te laat is.

Juni
Op NewScientist.com staan de uitkomsten van een onderzoek: subsidies op biomassacentrales zijn een verspilling van belastinggeld.
Rainforest-rescue.org laat ons weten dat de EU ons klimaat wil ‘redden’ met o.a. biobrandstof. Palmolie wordt in dit verband als duurzaam gezien, maar aan de andere kant van de wereld worden complete regenwouden neergehaald om plaats te maken voor palmolie die uiteindelijk in Europese brandstoftanks zal verdwijnen.
De Haarlemse Bomenridders vrezen voor het voortbestaan van de Haarlemmerhout, omdat deze om dubieuze redenen gekapt zou worden.
De PvdD houdt een hoorzitting over de oorzaken en gevolgen van de boskap. Deskundigen tonen een beeld van grootschalige boskap die rampzalig is voor ons leefklimaat.
De Vogelbescherming zet op haar website een stuk met de kop ‘Kappen met kappen’!
Follow-the-Money stelt dat Nederland de ‘Bee guidance’, een Europees richtsnoer om bijen te beschermen, al jarenlang tegenwerkt. Ons land pleit voor een rekenmodel waarvoor gelobbyd wordt door de chemische industrie. Ondertussen gaat de boskap door onder het mom van versterking van de biodiversiteit…. De overheid lijkt hier een dubbele pet te hebben. It is all about the money.
Nu.nl meldt dat volgens de Royal Botanic Gardens en de universiteit van Stockholm de afgelopen 250 jaar ruim 500 plantensoorten zijn verdwenen door vooral ontbossing en landbouw. Dat is 500 keer sneller dan zonder toedoen van de mens gebeurd zou zijn.
Het Ministerie van Landbouw presenteert een visie op kringlooplandbouw, maar gaat lang niet ver genoeg. Zo wordt er niet of nauwelijks een relatie gelegd met bosbouw.
Trouw plaatst een stuk van Patrick Jansen (ecoloog en universitair hoofddocent in Wageningen) over door stikstof overbelaste natuur. Vervuilende activiteiten zouden moeten worden ingekrompen, maar ja, de economie… De PAS wordt een list genoemd. Kaalkap in natuurgebieden hangt hiermee samen; de enige zekerheid is natuurverlies!
Nature Today schrijft: dood hout leeft en hoort niet in een biomassacentrale.
De Groene meldt dat de grote vervuilers hun hand ophouden en subsidie krijgen om de CO2-uitstoot te verminderen. DNB pleit voor een directe belasting op CO2-uitstoot als beste manier voor een snelle en efficiënte energietransitie.
Het omstreden Mercosur-handelsverdrag tussen de EU en Zuid-Amerikaanse landen is beklonken op de G20 in Japan. Deze deal is funest voor de Europese landbouw, de natuur en het klimaat. En Nederland heeft hieraan meegewerkt. Ondertussen kapt onze overheid ook ons eigen land leeg. Realiseren ze zich waar ze mee bezig zijn?
Volgens Urgenda lapt het kabinet het vonnis van de rechter aan zijn laars.

Juli
Natuurmonumenten stopt voorlopig met de kap van 30 hectare op de Sallandse Heuvelrug. Wat is voorlopig? Waarschijnlijk klinkt het mooier dan het in werkelijkheid gaat worden. Politiek en economie zijn meestal belangrijker dan natuur. Eerst zien, dan geloven.
Een Zwitsers onderzoeksteam stelt volgens De Volkskrant dat er in theorie genoeg ruimte op aarde is om voldoende bomen te planten teneinde de broeikasgassen terug te brengen tot vooroorlogs niveau.
Pioniers Magazine besteedt aandacht het koesteren van bomen voor onze toekomstige generaties.
Op faqt.nl valt te lezen dat het kappen van oude bomen (ten gunste van nieuwe aanplant) niet gunstig is voor het klimaat. Oude bomen laten staan is veel effectiever.
Op de website van groenenwelzijn.blogspot.com gaat een blog over het groen in onze leefomgeving en het effect voor economie, gezondheid en welzijn.
Door bermen regelmatig te maaien draagt onze overheid zelf bij aan de achteruitgang van het aantal insecten en daarmee van de biodiversiteit, aldus Nu.nl. Misschien zou de overheid eerst eens alternatieven kunnen onderzoeken, voordat ze verder gaat met massale bomenkap.

Augustus
Antwerpen plant grote toekomstbomen, zegt atv.be, voor meer schaduw en verkoeling. Door bomen te kappen, zoals in Nederland, wordt de aarde alleen maar warmer.
Het FD laat weten dat Staatsbosbeheer woningbouw mogelijk wil maken in ‘minder belangrijke natuurgebieden’. Wat maakt een natuurgebied minder belangrijk? Zodra er een is volgebouwd, degradeert een ander gebied tot minder belangrijk, zodat dit ook weer kan worden verkocht aan projectontwikkelaars. Geld en nog eens geld. Staatsbosbeheer zou minder belangrijke natuurgebieden ook belangrijker kunnen maken!
Het Fries Dagblad ziet Friesland qua bomen steeds schraler worden.

Treurig
De berichtgeving rond bos en de bescherming van bos stemde ook de afgelopen maanden weer niet vrolijk. Het zou Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer sieren indien ze eerdere afspraken met de provincies ontbinden, ze stoppen met alle ‘voorlopigs’ en ‘misschiens’ en gewoon pal voor de natuur gaan staan, dat waar ze voor zijn opgericht.