Op 16 september 2021 werd in de NTR-uitzending “Greta Thunberg: A year to change the world” weer eens klip en klaar duidelijk dat ook de noordelijke bossen van essentieel belang zijn om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Kijk vooral naar het bijgevoegde fragment uit die uitzending. Nieuw aangeplante bomen stoten de eerste tien tot vijftien jaar meer CO2 uit dan dat ze opnemen. Daarna is de verhouding andersom, maar om het verlies van die eerste periode te compenseren, heeft de jonge boom nog vele jaren nodig. Dit sluit volledig aan bij onderzoek van bosecoloog Suzanne Simard (zie De Volkskrant van 13 augustus 2021).

De noodzaak van versterking van de biodiversiteit onderschrijf ik volledig, al is het maar naar aanleiding van een artikel in Trouw van 16 september 2021. Echter, door bos te kappen, wordt er eerst een essentiële vorm van biodiversiteit om zeep geholpen, vooraleer er een kans bestaat dat daar andere plant- en diersoorten voor in de plaats komen. Van het grootste belang is het dat de uitstoot van CO2 en stikstof sterk wordt gereduceerd, vóórdat er allerlei schone plannen voor ‘natuurherstel’ worden gemaakt en uitgevoerd.

Nederland is een klein land en wellicht heeft het teveel hooi op zijn vork genomen door te beloven zowel de CO2– en stikstofuitstoot te verlagen, als bij te dragen aan bescherming van het klimaat, als de biodiversiteit te herstellen. Het zou een tragische vergissing zijn wanneer met veel pijn en moeite het heideblauwtje ergens wordt ge(her)introduceerd, maar ons land met de rest van aarde opwarmt doordat we eindeloos veel bos hebben gekapt. Vanuit bestuurlijk perspectief klinkt het dan heel mooi dat er compensatiebomen worden aangeplant, maar ecologisch gezien is er noodzakelijke natuur (bos mét bijbehorende biodiversiteit; nieuwe aanplant is niet gelijk bos) verloren gegaan en duurt het decennia voordat de jonge bomen bijdragen aan de netto invang van CO2.

In de provincie Overijssel is er de laatste jaren enorm veel bos gekapt. De provincie heeft kennis kunnen nemen van wetenschappelijke inzichten dat bos beschermd moet worden (o.a. het IPBES-rapport van de VN, 6 mei 2019, dat pleit voor behoud van bos), maar heeft er willens en wetens voor gekozen om vanuit een eigen visie papieren opdrachten te realiseren, terwijl deze desastreus uitpakken voor het (leef)klimaat in Nederland, op aarde. Er is geen simpelweg geen tijd om te wachten tot er van ‘bovenaf’ opdracht wordt gegeven tot de juiste maatregelen. Het bos, óók natuur, moet nu worden beschermd!