De dichter, gediplomeerd natuurgids en oud-schaapherder Sjoerd Stellingwerf kreeg, aldus de website Apeldoorn Direct, in 1993 zijn eerste kudde. Die hield hij vijf jaar volgens het ouderwetse potstal systeem. De dieren eten op de heide, ze herkauwen in de nacht en keutelen in de kooi. Dat levert per jaar tonnen biologische, heel waardevolle mest op. Volgens Stellingwerf heb je voor één heideschaap één hectare heidegrond nodig, waarbij het terrein zichzelf weer kan herstellen.

Stellingwerf heeft altijd gescharreld in het leven; ‘geloof, natuur, landschap, kunst, literatuur, muziek, poëzie… dat boeit mij’.  Volgens het AD van 23-8-2017 leerde hij observeren van zijn vader, een kunstschilder die dagenlang op de Veluwse heide zat te werken. Zelf wilde hij ook in de buitenlucht werken, in de plantsoenendienst, als boswachter of schaapherder. In zijn ogen falen we in het goed beheren van de samenleving en het landschap. O.a. vanuit zijn rol als oud-redacteur van Tros Aktua vindt hij dat we oppervlakkiger zijn geworden. Er zijn mensen die een beuk niet meer van een berk kunnen onderscheiden, of een eik van een linde. Of een koolmees van een pimpelmees. Het contact met flora en fauna is verdwenen en dan verlies je ook het idee hoe waardevol dat alles is.

In de Stentor van zaterdag 16 oktober 2021 is er een ingezonden stuk van zijn hand geplaatst. Een citaat hieruit: “Een naïef energie-akkoord heeft geleid tot grootschalige houtkap van onze loofbossen, om de biomassacentrales aan de gang te houden. Hoe verdedigen de houtkappers hun overdreven kapgedrag? Houtkap kan verdedigd worden als ‘noodzakelijke verjonging van het terrein’ en zou een visitekaartje moeten lijken van verstandig beheer. Alleen is de nieuwe aanwas in geen jaren in staat om net zo nuttig te zijn als de oudere bomen. Een ander argument bij het kappen van bossen is ‘de terugkeer van de heide’. Heide wordt dan gezien als een soort oerlandschap, maar dat is het niet. Onze heidevelden ontstonden na massale houtkap in vroegere eeuwen. En hoezeer ik van de heide houd -het is een uniek ecosysteem-, nieuw schraal terrein kan beslist geen CO2 opvangen zoals oudere bossen dit doen. Verschraling van bos naar heide is juist geen bijdrage aan natuurherstel”.

Hier valt niets aan toe te voegen.