In de lokale krant ‘HoltenExtra’ van vrijdag 11 februari 2022 staat een artikel met de kop “Natuur Overijssel is 21.000 bomen rijker”. Dezelfde kop staat boven een webpagina van de provincie. De tekst van beide stukken komt vrijwel overeen.

Boomdeeldagen
De provincie Overijssel startte in 2019 met het project ‘Iedereen een boom’, met als doel 1,1 miljoen bomen in de provincie te planten. Als onderdeel daarvan heeft de provincie samen met enkele gemeenten en Landschap Overijssel twee boomdeeldagen georganiseerd. Bewoners van het buitengebied kunnen tegen een eigen bijdrage (25% van de totale kosten) inheemse bomen of een bosplantsoen aanschaffen. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher deelde op 22 januari de eerste bomen uit.

Mooi weer spelen
De gedeputeerd wordt geciteerd: “Met deze Boomdeeldagen leveren we samen met onze inwoners en partners een enorme bijdrage aan het versterken van onze natuur en het landschap”. Dat klinkt heel mooi (hulde aan de communicatiemedewerker), maar wat er niet bij staat, is dat de provincie, in samenwerking met gemeenten en Landschap Overijssel, maar NIET samen met inwoners van het gebied in het afgelopen decennium een véélvoud aan bomen en bos heeft gekapt. De provincie heeft zich in Den Haag nauwelijks sterk gemaakt voor maatregelen om de uitstoot van stikstof en CO2 terug te dringen, maar stortte zich op een heilloze poging om de natuur weerbaarder te maken tegen de gevolgen van broeikasgassen. In dat kader is er ongelooflijk veel bos vernield. Dat heeft niets te maken met versterking van onze natuur en het landschap. Dat is doelbewust en tegen beter weten in bijdragen aan verslechtering van de natuur, van ons leefklimaat en van de biodiversiteit. Het is bijzonder pijnlijk om te lezen dat de provincie nu mooi weer speelt door te zeggen dat zij met een luttele 21.000 bomen en samen met de inwoners een ‘enorme bijdrage levert aan de natuur’.

De gedeputeerde
Volgens de website van de provincie Overijssel was de kersverse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher in 2019 verrast door de stikstofuitspraak van de Raad van State. ‘Ineens was de stikstofcrisis geboren’. Dan is er toch heel erg veel langs de oud-directeur van een installatiebedrijf uit Enschede heen gegaan. Zijn missie is om natuur en (agrarische) ondernemers bij elkaar te brengen. Tot nu toe vernemen we daar heel weinig concreets over, behalve het inzetten van opkoopregelingen voor vervuilende bedrijven. De gedeputeerde wil ook de natuur dichter bij de mensen brengen. Hoe rijmt hij dat met het leegkappen van Overijssels natuurgebieden (zoals de Sallandse Heuvelrug) ten gunste van zand of een onderhoudsintensief cultuurgewas als heide? De heer ten Bolscher spreekt mooie woorden, maar blinkt vooralsnog niet uit in de aanpak van de stikstofdepositie, noch in de bescherming van bosgebied. En bos is, zeker weten, óók natuur!