Bron: Inrichtingsplan bosomvorming Helhuizen, i.o.v. de provincie opgesteld door de firma Tauw.

Links is van boven naar beneden de Van Heekweg te zien, overgaand in de Haarlerweg. Dat is een populaire wandel- en fietsroute tussen Holten en Haarle. De weg wordt aan weerskanten geflankeerd door majestueuze eiken. Aanvankelijk wilde Natuurmonumenten al die grote bomen kappen. Onder druk van omwonenden heeft men daarvan afgezien, maar niets is zeker in de toekomst. Het Varkensbos (eigendom van Natuurmonumenten) is in deze afbeelding niet aangegeven als “om te vormen” gebied, maar ook daar gaan de bomen gekapt worden. Haaks daarop loopt vanaf de parkeerplaats een weg naar rechts, die het Varkensbos scheidt van het Beltmansbos (eigendom van Staatsbosbeheer). Die weg vormt een oude markegrens. Ook hier staan er grote bomen die aanvankelijk gekapt zouden gaan worden. Voorlopig blijven ze nog even staan, maar ze staan straks midden op een kale vlakte. Wanneer de wind vrij spel krijgt, is het maar de vraag hoe lang ze er nog staan. Vanaf de Helhuizen gezien, zal er binnen afzienbare tijd één grote heidevlakte ontstaan.

Naast de enorme subsidiepot vanuit Europa (gemeenschapsgeld!) vangen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer veel geld uit de verkoop van het gekapte hout. Blijkbaar is dat een belangrijke prikkel om het programma uit te voeren. Vraag je als burger of al dat geld zinvol wordt besteed (door resultaten van het programma te bevragen), dan is het antwoord steevast dat natuur geen exacte wetenschap is. Kortom, op kosten van de gemeenschap mogen ze doen wat ze willen en hoeven daar geen enkele rekenschap voor af te leggen. Het gaat puur om een inspanningsverplichting, niet om een resultatenverplichting. En die inspanningsverplichting levert heel erg veel geld op. Maar of de natuur er beter van wordt….? Als de natuur had gewild dat daar alle bomen plat gingen, had het in januari 2018 wel harder gewaaid. De deskundigen van de provincie denken het beter te weten.

Laat de natuur niet de dupe zijn. Het herstel (aanplant en groei van bomen) duurt vele malen langer dan de sloop.