Bron: Inrichtingsplan bosomvorming Helhuizen, i.o.v. de provincie opgesteld door de firma Tauw.

Links is van boven naar beneden de Van Heekweg te zien, overgaand in de Haarlerweg. Dat is een populaire wandel- en fietsroute tussen Holten en Haarle. De weg wordt aan weerskanten geflankeerd door majestueuze eiken. Aanvankelijk wilde Natuurmonumenten al die grote bomen kappen. Onder druk van omwonenden heeft men daarvan afgezien, maar niets is zeker in de toekomst. Het Varkensbos (eigendom van Natuurmonumenten) is in deze afbeelding niet aangegeven als “om te vormen” gebied, maar ook daar gaan de bomen gekapt worden. Haaks daarop loopt vanaf de parkeerplaats een weg naar rechts, die het Varkensbos scheidt van het Beltmansbos (eigendom van Staatsbosbeheer). Die weg vormt een oude markegrens. Ook hier staan er grote bomen die aanvankelijk gekapt zouden gaan worden. Voorlopig blijven ze nog even staan, maar ze bevinden zich binnenkort temidden van een heidevlakte. Blijven ze bestand tegen de wind in het open terrein?

Echte duidelijkheid over waar er hoeveel gekapt gaat worden, is er niet. Er zijn kaarten met alleen Natura2000-gebied, er zijn kaarten van Zuna, er zijn kaarten van de noordkant van de Sallandse Heuvelrug, maar er worden geen kaarten beschikbaar gesteld van de gehele Sallandse Heuvelrug en de daar beoogde kaalkap. Wat is er aan de hand dat de provincie niet direct transparant naar de bevolking is geweest toen de plannen in een 0.9-versie waren?