Provincie Overijssel (ook voor hyperlink naar ontwerp-PIP en Inrichtingsplan Helhuizen):
www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:
042_beheerplan_sallandse heuvelrug

De Monitor; 8 mei 2018, programma over de Nederlandse mesthoop:

Lezersbrief (juni 2017): de Kluitbelazeraar.

Ministerie van LNV: Herstelstrategie Droge Heiden (update 2020) H4030.