Het buurtschap Helhuizen ligt in Overijssel, tussen Holten, Espelo, Nieuw-Heeten en de Sallandse heuvelrug. Het valt onder twee gemeenten: Rijssen-Holten en Hellendoorn-Nijverdal. De geschiedenis van de Helhuizen gaat terug tot de Middeleeuwen. Uit bronnen blijkt dat de erve Vagevuur al in de 16e eeuw bestond; de erven De Hel, Bisschop, Groot- en Klein Vagevuur komen later voor. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er bij razzia’s drie slachtoffers gevallen. De gedenksteen aan de Haarlerweg getuigt daarvan. In de daar dichtbij gelegen onderduikershut (verborgen in een stuifzandheuvel) hebben vele onderduikers, mede dankzij barmhartige hulp van de familie Hullegie en de beschutting van het bos, de oorlog kunnen overleven.

Veel van de huidige bewoners zijn hier geboren en opgegroeid. Ook zijn er mensen van buiten het buurtschap komen wonen. Iedereen koestert oude of meer recente herinneringen aan het buitenleven in een bosrijke omgeving. In zo’n omgeving kunnen reeën, vossen, hazen, buizerds en andere dieren heel goed gedijen. Het korhoen heeft het moeilijk. Het zou goed zijn om daar de oorzaken van vast te stellen. Staatsbosbeheer neemt al jaren maatregelen om de soort voor de Sallandse heuvelrug te behouden. Tot nu toe niet echt met succes. Het gebied is echter ook het thuis van vele andere dieren die eveneens aandacht verdienen.

De maatregelen die de overheid voorstaat, worden niet door alle omwonenden gewaardeerd. Omdat er verschillende bewoners zijn die de grond om hun huis pachten van Staatsbosbeheer, voelen zij zich niet helemaal vrij om hun bezwaren tegen die maatregelen aan Staatsbosbeheer te laten horen. Zelf heb ik op mij genomen om, mede namens hen, vragen te stellen aan zowel provincie, Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer. Met die vragen wil ik aantonen dat de antwoorden nog lang niet klaar zijn, terwijl de trein die ‘omvorming van bos naar heide’ heet, op volle snelheid is. Deze website is bedoeld om u te laten delen in de problematiek die er speelt en die door de overheid niet altijd volledig wordt weergegeven.

Coen van Dongen
Helhuizen.