Als de provincie Overijssel haar plannen doorzet, laat ze Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in september 2019 maar liefst 60 -80 hectare bos kappen aan de westkant van de Sallandse heuvelrug. Het Varkensbos en het gebied rond de onderduikershut zullen worden omgevormd naar heide. De grote vraag is “waarom?”! Heel in het kort:

  • De plannen maken onderdeel uit van Natura2000.
  • Men wil de natuur gebruiken om de niet afnemende hoeveelheid stikstof in de lucht op te vangen.
  • Men wil de biodiversiteit behouden en versterken, o.a. door het korhoender in stand houden.

Vanuit Europa zijn er richtlijnen over stikstof, over CO2 en over instandhouding van bedreigde dieren uitgevaardigd. Het is de Nederlandse overheid geweest, die de Sallandse Heuvelrug als Natura2000-gebied heeft aangewezen en die de korhoenders heeft gekozen om in stand te houden. De rijksoverheid heeft het werk gedelegeerd naar de provincie Overijssel. Staatsbosbeheer is door de provincie aangewezen als bestuurlijk trekker van het programma in de Helhuizen. Het om te vormen gebied is voor een gedeelte eigendom van Staatsbosbeheer en voor een ander gedeelte van Natuurmonumenten. De drie partijen zeggen uit één mond te spreken. Wat zij te zeggen hebben en hoe daarover gedacht kan worden, komt in volgende berichten aan de orde.