Weet u het nog? In ons stuk nr. 19 citeerden we programmamanager Stijn van Wely, waar hij zei dat er in Nederland meerdere uitdagingen op het gebied van de natuur liggen. Eén daarvan was CO2. “De Provincie Overijssel is dan ook actief deelnemer aan verschillende klimaattafels die door het Kabinet zijn ingesteld om de klimaatdoelen van Parijs in concrete maatregelen om te zetten.” Hieruit klinkt een positieve bereidheid.

Klimaatakkoord onder druk
Op woensdag 5 december schrijft De Volkskrant dat de voorstellen die er nu op de klimaattafels liggen, volgens de vier deelnemende milieuorganisaties, volstrekt onvoldoende zijn om de CO2-uitstoot terug te dringen. De vier milieuorganisaties aan de klimaattafels dreigen zelfs het klimaatakkoord niet te tekenen. Driehonderd deelnemers onderhandelen sinds februari aan zes tafels over plannen waarmee in 2030 de CO2 met 49% kan worden teruggebracht. En ze komen er niet uit.

Klimaat en natuur of economie?
De vier milieuorganisaties die net als de provincie Overijssel actief deelnemer zijn aan de klimaattafels, zijn Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Milieufederaties. Ook zij stuiten op grote weerstand van partijen die economische belangen laten prevaleren en op de overheid die de partijen met economische belangen ondersteunt. Aan de tafels gaat het niet om reductie van CO2, maar om opslag van CO2. En niet om de natuur te beschermen of om rekeningrijden in te voeren, maar om het gebruik van biomassa. Begrijpelijk dat de vier organisaties daar niet mee akkoord gaan.

Waar liggen de belangen van de provincie?
Met in het achterhoofd de Urgenda-uitspraak, waarin staat dat de overheid de bevolking moet beschermen, óók waar het gaat om CO2-reductie teneinde de toekomst van onze leefomgeving veilig te stellen, is het nogal bijzonder dat de provincie meer oog heeft voor de partijen met de economische belangen dan voor die met de ecologische belangen. Blijkbaar schuift de provincie zijn verantwoordelijkheid inzake CO2-reductie liever af op de rest van Nederland, op de rest van de wereld. De provincie gaat door met op grote schaal bomen kappen. Dat praten ze aan de klimaattafels dan wel actief ‘recht’. Doel is dat er binnen de PAS méér vergunningen kunnen worden afgegeven. Daar draait het om. De toename van stikstofdepositie in onze regio, die daar het gevolg van is, is dan ‘collateral damage’, bijkomende en onvermijdelijke schade. De natuur op de Sallandse Heuvelrug is al kwetsbaar. De provincie komt met maatregelen die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd (en daar had het Europese Hof een mening over). En desondanks dramt de provincie haar maatregelen door, ook al kost dat vele hectaren aan bos. Iedereen weet dat dit een CO2-toename tot gevolg heeft. Heel de wereld maakt zich hier druk over, maar niet de provincie Overijssel. Apart….