https://www.youtube.com/watch?v=OFmtSe1nkD4

Je hoeft geen lid van de Partij van de Dieren te zijn, je hoeft er zelfs niet op gestemd te hebben, maar in de becommentariëring van de Miljoenennota door Marianne Thieme zitten een heleboel elementen die de overweging meer dan waard zijn. Zij maakt zich, net als velen, zorgen dat het huidige kabinet nauwelijks concrete maatregelen voorstelt om de klimaatakkoorden dichterbij te brengen. Zij spreekt over broeikasgassen, over de veestapel en over voorkeur voor een economisch beleid boven een ecologisch beleid. Allemaal zaken die in de vorige stukken aan de orde zijn geweest. Je hoeft het niet in alles met Thieme en haar partij eens te zijn, maar luister naar wat zij te melden heeft. Haar betoog scherpt de geest. Het brengt de nodeloze ontbossing van de Sallandse Heuvelrug in een aangescherpt perspectief.