Dat we hebben aangegeven dat de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten strict vasthouden aan hun eigen gelijk, dat is nu wel bekend. Dat we vinden dat ze vanuit een zeer beperkte invalshoek een mening over natuurbeheer uitdragen, dat weet iedereen nu ook wel. En dat ze het toch al geringe bosareaal in Nederland drastisch willen verlagen, mag algemeen bekend zijn. Gelukkig zijn er overal in ons land initiatieven om instanties tegen te houden als het gaat om bos- en bomenkap. En al die initiatieven stuiten op dezelfde muur van onwil om bomen te behouden. De instanties hebben de publieke opinie tegen, maar ze houden onverkort vast aan hun standpunten. Ze lijken niet te willen luisteren naar argumenten over bijvoorbeeld de relatie tussen bomenkap en de klimaatakkoorden inzake CO2.

Krachten bundelen
Als we de bomenkap een halt toe willen roepen, zouden alle initiatieven daartoe de krachten moeten bundelen om gezamenlijk een tegenwicht te bieden tegen de provinciale overheid en de terreinbeheerorganisaties.
Gezamenlijke bomen-, natuur- en belangenorganisaties hebben een petitie opgesteld, die inmiddels ruim 10.000 keer is ondertekend. Laten we ons netwerk gebruiken om nog meer mensen te laten tekenen:

Petitie stop grootschalige bomenkap: naar een ander en duurzamer natuurbeleid

Deze petitie is georganiseerd door:
Bomenstichting Achterhoek
Stichting De Woudreus
Stichting tot Behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduinengebied

Uiteraard wordt deze petitie van harte gesteund door ‘Red Helhuizenbos’, alsmede door:

Bomenstichting Den Haag
Bomenridders Rotterdam
Werkgroep Licht op Groen Oude IJsselstreek
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg
Stichting Boom en Bosch / ‘s Hertogenbosch
Werkgroep Kappen Nou Oude IJsselstreek
Stichting Bossche Milieugroep
Stichting Levensbomenbosch
Natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Dorpsraden van Helenaveen, Griendtsveen en Liessel
Partij voor de bomen op Texel
Bomenridders Groningen
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen
Stichting SparrenRijk
GROEN!natuurlijk
Stop bomenkap Noordhollands Duinreservaat
Bomenclub Nederland
Bomenridders Leeuwarden
Stichting Ekos (v/h Ecologische Beweging).
Stichting Groen in Amersfoort

Een gezamenlijk geluid
Het mag niet bij deze petitie ophouden. Waar we vanuit Salland de komende tijd onze focus op willen leggen, is het aangaan van contacten met zoveel mogelijk betrokkenen om te zien hoe we een krachtig en niet te negeren geluid richting de overheid kunnen laten horen. Het beetje bos dat er nog is, mag niet de dupe zijn van ondoordachte ideeën.