Als je kijkt naar bovenstaande foto, dan kun je spreken van uitdunnen, maar wij zien toch vooral een heel kaal stuk. Er zal nog wel lang discussie bestaan over wat uitdunnen is en wat kaalkap, zeker zolang Staatsbosbeheer commercieel belang heeft bij houtkap.

Trouw
Op 4 april 2019 schreef journalist Joop Bouma in Trouw dat op tal van plaatsen burgers in verzet komen tegen de houtkap. “Nederland is een landje van schoffelaars, omspitters, wegomleggers, polderaars en verkavelaars. Bomen krijgen hier geen kans stokoud te worden”. Maar toen de bioloog Frits van Beusekom (78) begin dit jaar in Nieuwsblad De Kaap, frontaal zijn voormalige werkgever Staatsbosbeheer aanviel over het kapbeleid in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug, kreeg hij luide bijval uit alle delen van het land. Van Beusekom geeft aan dat er al langere tijd burgerinitiatieven bestaan, maar dat ze nergens gehoor kregen. Hij heeft verwoord wat verontruste burgers al jaren vinden: dat er veel te rigoureus wordt gekapt en dat het bosbeheer niet deugt. Hij noemt al die burgergroepen zwaar gefrustreerd, omdat ze geen podium hadden voor hun verhaal. Dankzij hem vatten ze weer moed.

Staatsbosbeheer
De verontruste bewoners aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug hebben opnieuw contact gezocht met Herman Brink, hoofd van Staatsbosbeheer in Overijssel. In een uitgebreide mail hebben we hem voorgelegd dat de media momenteel zeer nadrukkelijk de kant van bosbehoud en -uitbreiding kiezen, dat er overal burgerinitiatieven strijden voor behoud van het bos en dat het imago van Staatsbosbeheer in rap tempo verandert. Onze vraag was of Staatsbosbeheer vasthoudt aan een jaren geleden ingezette politieke koers of luistert naar alle signalen in de media en van de mensen in het land. Daarop kregen we het volgende hoopvolle antwoord:

“Je hebt gelijk, het is de hoogste tijd voor duurzame ontwikkelingen…..We zijn vanuit Staatsbosbeheer niet doof en niet blind, en herkennen de oproep, die jij en vele anderen met jou doen. Ik hoop je op korte termijn te kunnen melden in welke mate we proberen het dilemma van de biodiversiteitsopgave met die van de klimaatopgave voor de korte termijn te matchen.  Wordt vervolgd”.

Nu maar eens kijken of dit retoriek blijkt te zijn of oprechte bezorgdheid voor het leefklimaat in Overijssel (en in Nederland als geheel), oprechte interesse in duurzame bosbouw, in koolstofopslag en in al die zaken die de actuele en toekomstige politiek beheerst. We wachten in spanning af!!