De Volkskrant besteedt op 9 april wederom aandacht aan de ontbossing van Nederland. Er komen verschillende mensen aan het woord, die met lede ogen aanzien dat er natuur wordt opgeofferd om vooral economische redenen. Hun opvattingen sluiten nauw aan bij onze ervaringen op de Sallandse Heuvelrug.

Mookerheide
Paul Baken uit Groesbeek spreekt smalend over de bosomvorming op de Mookerheide om insecten en vlinders ‘meer licht te geven’. Bos is natuur, met zijn eigen specifieke biodiversiteit. Baken spreekt dan ook niet van natuurontwikkeling, maar van natuurvernietiging.

Hoezo herstel van de biodiversiteit?
‘Heide en stuifzand staan onder druk’, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Wie heeft dat bedacht? En waarom heeft Nederland dat zo bepaald in het kader van Natura2000? Door de schaal waarop er nu bos wordt gekapt, kun je zeker verdedigen dat juist bos onder druk staat. Nederland is, op Ierland en IJsland na, het minst beboste land van Europa. Welke hobby-ecoloog en welke ambtenaar zijn ervoor verantwoordelijk dat die ontbossing bij ons alleen maar toeneemt? Staatsbosbeheer ziet het als zijn plicht om heide en stuifzand in stand te houden. Heel apart voor een organisatie met zo’n naam.

Hoogleraar bosecologie Frits Mohren vindt dat we in Nederland te weinig geduld hebben om de natuur zijn gang te laten gaan. Natuurorganisaties ontlenen hun bestaansrecht aan het permanent “ontwikkelen” van de natuur. Het stoort hem dat in dat verband biodiversiteit en bos tegen elkaar worden uitgespeeld. Het bos is de pineut. Ook Frank Berendse, emeritus hoogleraar ecologie en natuurbeheer vindt dat er erg veel wordt ingegrepen. En dat komt, in zijn ogen, omdat natuurbeheer wordt gedreven door subsidies.
Paul Baken ervoer ook weinig flexibiliteit bij de natuurbeheerders. Zijn verzet was een aantasting van hun verdienmodel. Ze leven immers van projecten!

En wat is biodiversiteit als je een salamander, een vlinder en een vogeltje op de Sallandse Heuvelrug zou krijgen (geen garantie!), maar dat je daarvoor heel veel bomen verliest, met alle dieren die daarbij horen? Laat de overheid nu eens ophouden de bevolking voor de gek te houden!

Natuurmonumenten
Een niet nader genoemde woordvoerder van Natuurmonumenten zegt in het Volkskrantartikel dat deze organisatie behoedzaam met haar bossen omgaat. “Er wordt alleen gekapt als het echt nodig is en dat wordt royaal gecompenseerd”. Nou, niet in het kader van Natura2000 en al helemaal niet op de Sallandse Heuvelrug. En wéér speelt Natuurmonumenten met de waarheid. En al die leden, die voornamelijk in de steden wonen, denken dat Natuurmonumenten fantastisch werk doet. Een beetje kritisch volgen zou wel aan te bevelen zijn.

Shell en Staatsbosbeheer
Door vrijwillig één cent per liter brandstof extra te betalen, zou de klant -volgens Shell- CO2-neutraal kunnen tanken. Met dat geld worden er bomen in Indonesië en Peru geplant. Jarenlang heeft Shell het niet bepaald nauw genomen met het milieu en nu wil men een groen imago. De enige manier om CO2-neutraal te tanken, is door helemaal geen fossiele brandstof meer te tanken. Staatsbosbeheer, dat ook graag zijn imago wil oppoetsen, lift mee op plannen van Shell, door gezamenlijk vijf miljoen bomen te planten, ter vervanging van essen die het door een zich snel verspreidende schimmel (Chalara fraxinea en Hymenoscyphus pseudoalbidus) niet hebben gered. Dat is feitelijk ‘normaal’ onderhoud en heeft niets te maken met compensatie voor de bosgenocide die Staatsbosbeheer op zijn geweten heeft.

Artikel SBB over aanplant i.s.m. Shell