Zo’n drie weken geleden stond er een artikel op VechtdalCentraal.nl: In de Sahara (Vechtdal) wordt gewerkt aan een evenwichtige balans tussen flora en fauna. Grote machines verwijderen bomen om twee stuifzandgebieden te verbinden. Volgens boswachter Arkes “geen ondoordachte houtkap die schade toebrengt aan het bos en aan het klimaat”. Er ontstaat een aaneengesloten stuifzandgebied van 21 hectare, “waardoor de kwetsbare planten en dieren weer de kans krijgen om zich te ontwikkelen” en “is een duurzame opslag van CO2 gewaarborgd”.

Raar
1. Bomen zijn heel erg nodig in het kader van klimaatverandering. Ze nemen CO2 op. Kan Arkes uitleggen waarom de houtkap géén schade toebrengt aan het klimaat? Wat doet stuifzand voor het klimaat? Neemt zand CO2 op?
2. Kan Arkes de claim uitleggen dat er geen schade aan het bos ontstaat? Wanneer je een wiel van een auto afhaalt, kun je toch niet volhouden dat er geen schade aan de auto is? Wanneer je een deel van het bos weghaalt, geldt toch precies hetzelfde?
3. ‘De’ kwetsbare planten en dieren kunnen zich weer ontwikkelen… Welke planten en dieren zijn dat dan precies? En hoe verhoudt die ontwikkeling zich tot de achteruitgang voor andere planten en dieren die eerst in een boomrijke omgeving leefden?
Maar de situatie wordt nog vreemder.

Aanplant
Op 1 april 2020 stond er een artikel in De Stentor over nieuw bos: 50.000 extra bomen geplant in Salland en Vechtdal.
In dit artikel wordt een positief beeld geschetst van Staatsbosbeheer dat bomen plant in gebieden of habitattypen die zich ecologisch niet goed zouden ontwikkelen. “Staatsbosbeheer vindt meer bos belangrijk en neemt daarom zelf het voortouw om op eigen grond landelijk 5.000 hectare nieuw of extra bos te planten”. Dezelfde boswachter Arkes gaat bomen planten in het Vechtdal! De grote vraag is of dat niet ten koste gaat van het stuifzand en van de kwetsbare planten en dieren!

Saldo
Eerlijk gezegd, is genoemde aanplant een druppel op de gloeiende plaat. Staatsbosbeheer plant slechts tien hectare aan, waarvan zes hectare in het Vechtdal en vier hectare op de Sallandse Heuvelrug. Daar staat tegenover dat dezelfde organisatie nog steeds de voorgenomen boskap aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug ter grootte van 100 hectare niet heeft afgeblazen. Staatsbosbeheer vindt bos blijkbaar helemaal niet zo belangrijk, zoals De Stentor suggereerde.

Wat is nu de winst?
Overal in den lande wordt er bos omgevormd naar heide en stuifzand. Het verhaal is dat men werkt aan natuurherstel en aan verbetering van de biodiversiteit. En wie wil dat nou niet? Alleen, wat is er niet goed aan bos dat de natuur daar zou moeten worden hersteld? En wat is er mis met de biodiversiteit in het bos? En ten aanzien van de klimaatdoelstellingen is het ‘natuurherstel’, zijnde excessieve boskap, al helemaal niet uit te leggen. Door hier en daar wat boompjes aan te planten, plakt Staatsbosbeheer pleisters. De sprietjes die nu worden neergezet, nemen een fractie van de CO2 op, die de gekapte bomen zouden hebben opgenomen. Ze staan in fantasieloze rijtjes, die uitsluitend bedoeld zijn voor efficiënte houtkap in de toekomst. Niks natuurherstel, niks biodiversiteit.