Op 7 augustus ontving ik vanuit Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug (info@marketingoost.nl) een mail met de titel “Zoek verkoeling in het bos”. Wat staat daar zoal in?

Wandeltocht over de heide
Je kunt je inschrijven voor een driedaagse wandeltocht over de heide. Dat is leuk, maar een wandeltocht over de heide biedt geen verkoeling in het bos.

Werkzaamheden Boetelerveld
“Er komen veel bijzondere planten en dieren voor die in hun voortbestaan worden bedreigd. Om deze te behouden is een totaalpakket aan maatregelen nodig. Op uiterlijk 1 januari 2021 zijn alle aanpassingen gereed”. Eén van de maatregelen is bos en jonge bomen verwijderen. Helaas levert die maatregel geen verkoeling meer op in het bos.

Grondwater te laag
Vrijwilligers meten de grondwaterstand om de twee weken. Zo weet men dat het grondwater te laag staat. De oorzaken worden gezocht in:
* de te snelle afvoer van water via sloten en afwatering
* door de veronderstelling dat de aanwezige naaldbomen het water sneller verdampen dan heide
* het oppompen van drinkwater

Niets wordt er gezegd over de ontbossing. Bomen zorgen voor schaduw en voorkomen dat de aarde teveel door de zon wordt verwarmd. In het Boetelerveld worden tenminste om die reden nog naaldbomen vervangen door loofbomen. Echter niet op de Sallandse Heuvelrug. Daar wil men heide, één groot verdampend oppervlak. Door de kap van vele, vele bomen is er helaas veel te weinig verkoeling over in het bos.

Excursies
Het is mogelijk om je in te schrijven voor wandelingen onder leiding van Staatsbosbeheer. Er zijn zowel schemerwandelingen als ochtendwandelingen, want “Niet alleen ’s avonds is het bos het ontdekken waard”. Rond Twilhaar heeft Staatsbosbeheer reeds tientallen hectaren bos gekapt en nog steeds heeft de terreinbeheerder niet formeel afstand genomen van de plannen om aan de westkant nog eens tientallen hectaren bos te kappen. Ja, dat bos dat het ontdekken waard was en dat voor verkoeling had moeten zorgen….