In het Acht-uur-Journaal van 5 januari 2020 was er een item over bomen en bos.

Journaal-item

Aanplant van bomen in Europa
Vanuit Brussel wil men binnen de EU-landen 2 miljard bomen gaan planten. Dat vraagt de nodige ruimte, maar waar er plek is, kan het ook in kleine bosjes. Het blijkt namelijk dat kleine groepen bomen meer CO2 opslaan dan de bomen in grote bossen.

Frans Timmermans
De grote motor achter de aanplant van 2 miljard bomen in Europa is uitvoerend vicevoorzitter en portefeuillehouder Klimaat van de Europese Commissie Frans Timmermans. Hij geeft aan dat ook Nederland de afgelopen jaren veel van zijn biodiversiteit heeft verloren. Zijn plan is om die biodiversiteit (eveneens) in ons land te herstellen door heel veel bomen aan te planten.

Sallandse Heuvelrug
Inmiddels weten we dat de gebiedsanalyses in Nederland zijn toegeschreven naar het politiek doordrukken van de PAS. En in één van die gebiedsanalyses (Sallandse Heuvelrug) staat dat de biodiversiteit zou worden hersteld door het creëren van open ruimtes, dus door het kappen van bomen. Dat werd natuurherstel genoemd. Datzelfde Europa dat enorme subsidies heeft verleend voor het ontwikkelen van Natura2000 en dus indirect aan de inmiddels afgeschoten PAS, stelt zich op het standpunt dat biodiversiteit helemaal niet is gebaat bij het kappen van bomen. Integendeel: er moeten in de Europese Unie 2 miljard bomen bij komen. Een aanzienlijk deel daarvan komt in Nederland. Het zou onverklaarbaar zijn, wanneer de provincie Overijssel (samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) zou vasthouden aan de kap van ruim 90 hectare bos aan de westkant van de Sallandse Heuvelrug. Vooral als zij vanuit Europa opdracht krijgt om elders in de provincie (of misschien wel op dezelfde plek) weer bomen aan te planten.

Duidelijkheid
De Hoge Raad heeft Urgenda in het gelijk gesteld inzake de inspanningen van de overheid om de CO2-uitstoot in de komende jaren te reduceren. Bomen zijn een essentieel middel om die reductie te ondersteunen.
De Raad van State heeft geoordeeld dat de PAS een onjuiste grond vormt voor het verlenen van vergunningen om extra stikstof uit te stoten. De provincie wil nog steeds de op basis van de PAS gemaakte plannen om massaal bos te kappen, niet bijstellen.
Vanuit Europa wil men juist het bosareaal in Nederland vergroten en waarom niet in Overijssel?

Wanneer hakt de provincie nu eens de knoop door in plaats van bomen? Waarom erkent ze niet dat de oorspronkelijke plannen uitsluitend ge-ent waren op economische belangen en dat het leefklimaat het kind van de rekening werd? Wat is er toch aan de hand dat de provincie alsmaar geen duidelijkheid verschaft en niet definitief afziet van verdere boskap op de Sallandse Heuvelrug? En voor nieuwe aanplant is er ruim plek, nl. daar waar men eerst al grote stukken bos heeft verwoest!